תחומי עיסוק

 

תאונות  דרכים​

עורכי דין, רוטשילד, מתמחים, בטיפול, בתביעות, נגד, חברות, ביטוח, בגין נזקי גוף, מתאונות דרכים, בליווי אישי, ומקצועי, 

 

משרד רוטשילד - עורכי דין ונוטריון בעל ידע מקצועי מעמיק וניסיון רב  בטיפול בניהול תביעות נגד חברות ביטוח עבור נפגעים מתאונות דרכים, וזאת תוך ליווי אישי ומסור בכל השלבים עד לקבלת הפיצויים בגין נזקי הגוף, בין בהסדר פשרה, ובין בפסק דין.

 

חשוב לדעת כי ההסדר מכוחו של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן: "חוק הפיצויים") נועד להבטיח פיצוי לכל מי שנפגע בתאונת דרכים, בלא צורך להידרש לשאלת קיומה של אחריות ("אשם").

 

תאונת דרכים: "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה".

 

"שימוש ברכב מנועי - נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו...".

 

הולך רגל - פגיעתו תיחשב כפגיעה בעטיו של מאורע המהווה תאונת דרכים, והוא יתבע פיצויים את המשתמש בכלי הרכב שפגע בו ואת מבטחו ("ביטוח חובה").

 

מי שנפגע בתאונת דרכים בעת שהיה מצוי בתוך הרכב, בו נהג או הוסע, יתבע תמיד את מבטחת הרכב בו נהג או הוסע ("ביטוח חובה).

 

תאונת דרכים, כמשמעותה בחוק הפיצויים עשויה להיחשב גם "כתאונת עבודה" לעניין חוק הביטוח הלאומי. למשל, אם התאונה נגרמה בהיות הנפגע בדרכו לעבודה או ממנה או תוך כדי ועקב מהלך העבודה.

 

העובדה כי התאונה היא "תאונת עבודה" אינה שוללת, כשלעצמה, את החלת חוק הפיצויים על התביעה המוגשת בגינה.

 

כאשר התאונה היא גם תאונת דרכים וגם תאונת עבודה, עשויה להיות השלכה בכל הנוגע לשיעור הפיצויים. כך, תגמולים המשתלמים לנפגע מהמוסד לביטוח לאומי (דמי פגיעה, קצבת נכות) בשל אותה תאונה, ינוכה סכום התגמולים משיעור הפיצויים הנתבע לפי חוק הפיצויים.

 

בהתאם לתוצאות התאונה ונסיבותיה, זכאים הנפגעים לפיצוי בשל  נזקי ממון הכוללים בעיקרם הפסדי הכנסה והוצאות (כגון: הפסדי השתכרות, החזר הוצאות רפואיות שלא בסל הבריאות, עזרה וסיעוד בבית ונסיעות).

 

כמו כן, בהתאם לחוק הפיצויים, זכאים הנפגעים בתאונת דרכים גם לפיצוי בשל כאב וסבל (נזק שאינו נזק של ממון).   

 

המסמכים הדרושים לצורך טיפולנו בהגשת תביעה נגד חברת הביטוח בגין נזקי הגוף שנגרמו בתאונת דרכים: רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח חובה, אישור משטרה, תעודת חדר מיון או אישור מוקד קופת חולים, תיעוד רפואי.

 

אם חס וחלילה נפגעתם בתאונת דרכים, אל תהססו, פנו אלינו ונעניק לכם סיוע צמוד בכל שלבי הטיפול בניהול התביעה עד לקבלת הפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לכם.

 

סעיף 4 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975;

 

סעיף 4 (א) (3) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 ותקנות הפיצויים לנפגעי תאונות

  דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), התשל"ו-1976;