תחומי עיסוק

 

נזיקין וביטוח​

משרד עורכי דין רוטשילד, בעל ידע וניסיון, בניהול תביעות, בתחום, נזקי גוף, ונזקי רכוש, וכן תביעות, נגד, חברות ביטוח, 

פוליסת הביטוח מגינה על המבוטח ומבטיחה פיצויים (תגמולי ביטוח) בקרות מקרה הביטוח.

ביטוח תאונות אישיות - הפוליסה הטיפוסית לביטוח תאונות אישיות מגדירה את מקרה הביטוח כתאונה גופנית בלתי צפויה מראש הנגרמת אך ורק "במישרין על ידי אמצעי אלימות חיצוניים וגלויים לעין".

 

בית המשפט העליון קבע כי תכלית הפוליסה לביטוח תאונות אישיות היא ליתן כיסוי לפגיעה הנגרמת למבוטח על ידי התנהגות תקיפה ובוטה, בין שיש בה שימוש בכוח פיזי ובין שאין בה שימוש בכוח פיזי.

 

להלן מספר דוגמאות לסוגי פוליסות תאונות אישיות:

 

תביעות לפיצוי בגין תאונת ספורט - פוליסה לביטוח תאונות אישיות לספורטאים על פי חוק הספורט, שמקנה כיסוי ביטוחי למקרה של נכות כתוצאה מתאונה בזמן פעילות ספורט במסגרת של קבוצה מאורגנת.

 

תביעות לפי פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים אשר מקנה כיסוי ביטוחי במקרה של נכות מתאונה.

 

פוליסה לביטוח תאונות אישיות.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה - פוליסה שמקנה כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה, לפיו ישולם למבוטח סכום פיצוי חודשי.

 

ביטוח סיעודי - פוליסת ביטוח, בין ביטוח קבוצתי ובין ביטוח פרטי, אשר מקנה כיסוי למקרה של מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות 3 מתוך 6 פעולות (לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים, מגבלת ניידות), ו/או מצב של תשישות נפש.

 

ביטוח אחריות

 

ביטוח אחריות נועד להגן על המבוטח מפני סיכוני צד שלישי.

 

סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח יוצר יריבות ישירה בין הנפגע (כצד שלישי) עקב רשלנות לבין  חברת הביטוח (כמבטחת של מי שאחראי לתאונה), ובכך מקנה לנפגע את הזכות לתבוע במישרין את חברת הביטוח, כפי שנקבע בעניין זה ע"י בית המשפט העליון

 

מכאן, שבמקרה של תאונה עקב רשלנות, רשאי הנפגע לתבוע פיצויים מחברת הביטוח של מי שאחראי לתאונה, בגין נזקי הגוף או רכוש שנגרמו לו.

 

להלן מספר דוגמאות לסוגי תביעות של נפגע - צד שלישי:   

 

עובד שנגרמו לו נזקי גוף עקב תאונה במקום העבודה בשל רשלנות המעביד - רשאי לתבוע פיצויים מחברת הביטוח של המעביד.

 

תאונה בעטיה נגרמו נזקי גוף בתאונה בשטח ציבורי (כגון: נפילה בבית מלון, נפילה ברחוב, החלקה בבריכה וכיו"ב), כאשר הנזק נגרם עקב רשלנות או הפרת חובה חקוקה, רשאי לתבוע פיצויים מחברת הביטוח של מי שאחראי לתאונה.

 

שוכר דירה שרכושו ניזוק עקב שריפה שנגרמה באחריות המשכיר - רשאי לתבוע פיצויים מחברת הביטוח של המשכיר.

 

אדם שהחליק בלובי של בית משותף, עקב רשלנות של נציגות הבית המשותף - רשאי לתבוע פיצויים מחברת הביטוח שביטחה את הרכוש המשותף.

 

תביעות לפיצויים לפי פקודת הנזיקין

 

נפגע שנגרם לו נזק (גוף או רכוש) רשאי לתבוע פיצויים מהמזיק בהתאם להוראות פקודת הנזיקין.

 

עוולת הרשלנות מכוח סעיפים 35 ו- 36 לפקודת הנזיקין, כוללת ארבעה יסודות: 1. חובת הזהירות שחב המזיק לניזוק, 2. הפרת חובת הזהירות המוצאת ביטוי בכישלונו של המזיק לנהוג באופן סביר באותן נסיבות, 3. קיומו של קשר סיבתי בין, 4. הנזק.

 

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון , על מנת שתקום חבות בנזיקין מכוח עוולת הרשלנות, יש להוכיח שלושה אלה:

 

קיום חובת זהירות.

הפרת החובה.

קשר סיבתי בין הפרת החובה לנזק.

 

להלן מספר דוגמאות לסוגי תביעות לפי פקודת הנזיקין

 

עובד שנפגע בעבודה בתאונה עקב רשלנות המעביד בעטיה נגרם נזק גוף.

תאונה עקב נפילה ברחוב עקב התקלות במרצפת שבורה (מכשול).

תאונה עקב החלקה על רצפה רטובה בבית קפה.

רשלנות רפואית.

 

פיצויים לנפגע

 

מטרת הפיצויים היא להשיב את המצב לקדמותו, בתשלום כספי. הזכות לקבלת הפיצויים היא של הנפגע מהעוולה, ובמקרה של מות הניזוק, תהא הזכות לעיזבון ולתלויים.

 

השבת המצב לקדמותו הינו העיקרון המקובל על פיו בתי המשפט פוסקים פיצויים בנזיקין.

 

שני סוגי נזק:

 

"נזק מיוחד" - הינו נזק המתגבש עד יום מתן פסק הדין ונתוניו ידועים וברורים. למשל כולל הנזק המיוחד את פרטי הנזק הרכושי - הפסדי הכנסה מוכחים, הוצאות רפואיות שאינן בסל הבריאות כגון טיפולים פסיכולוגיים, פיזיותרפיה, הוצאות שונות כתוצאה מהנזק, עזרה במשק בית, הוצאות נסיעה לקבלת הטיפול הרפואי.

 

"נזק כללי"- הינו נזק עתידי שטרם התגבש (כגון: הפסדי השתכרות צפויים בעתי, עזרה וסיעוד בעתיד, הוצאות רפואיות בעתיד, נסיעות וכיו"ב. כמו כן נזק לא ממוני (כאב וסבל) הנתון להערכה.

 

 

המסמכים הדרושים לצורך טיפולנו בהגשת תביעה משפטית בגין הנזק שנגרם:

 

נזקי גוף: צילום של מקום התאונה, אישור פינוי באמבולנס, תעודת חדר מיון או אישור מוקד קופת חולים, תיעוד רפואי, אישורי הכנסה.

 

נזקי רכוש:  צילום של מקום האירוע.