תחומי עיסוק

 

נוטריון​

הנוטריון, רז רוטשילד, נותן שירותים נוטריוניים, אימות חתימה, ייפוי כוח, נוטריוני, אימות הסכמי ממון, צוואה בפני נוטריון, אישור, נכונות, העתקי, מסמכים,

 

ניתן לקבל במשרדנו את השירותים הנוטריונים הבאים:

 

אימות חתימה על מסמך - כגון: ייפוי כוח לרכישה/מכירת דירה.

 

אישור נכונות שמסמך פלוני הוא העתק נכון מהמקור.

 

אישור נכונות תרגום של מסמך מעברית לאנגלית, או מאנגלית לעברית.

 

אישור שפלוני נמצא בחיים.

 

אימות הסכם ממון שנכרת לפני נישואין הנעשה על פי סעיף 2 (ג'1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג-התשל"ג 1973.

 

אישור עשיית צוואה כרשות אשר נערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה- 1965.

 

חשוב לדעת: אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת (סעיף 19 לחוק הנוטריונים,