תחומי עיסוק

 

מקרקעין

עורכי דין רוטשילד מתמחה בהכנת הסכמי רכישה ומכירה של דירות   ומגרשים תוך ליווי אישי עד רישום הזכויות בטאבו. כמו כן, תביעות ליקויי בנייה, השגות בפני רשויות מיסוי מקרקעין וכיו"ב.

 

  • במסגרת זאת, משרדנו מלווה באופן אישי את הרוכש/מוכר של נכס מקרקעין (דירה/מגרש) בכל שלבי ביצועו, ובכלל זה רישום הערות אזהרה, הגשת הדיווחים לרשויות מס מקרקעין, הגשת דיווחים לרשות המקומית וכיו"ב.

 

        במידת הצורך, משרדנו מכין השגות על החלטות של רשויות מס מקרקעין בנוגע לשומות מס, וכן               עררים לוועדת ערר.

  • כמו כן, לפי הצורך, משרדנו מכין עררים בגין חיוב בהיטל השבחה, אשר מוגשים לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה.
  • בנוסף, משרדנו מכין תביעות לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין על ידי תכנית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, אשר מוגשת לוועדה המקומית לתכנון ובניה. כמו כן, משרדנו מכין עררים לוועדת ערר מחוזית לפיצויים וערעורים לבית המשפט לעניינים מנהליים. 
  • משרדנו מתמחה בהגשת תביעות נגד קבלנים בגין ליקויי בנייה.