תחומי עיסוק

 

דיני עבודה​

עורכי דין, רוטשילד, בעלי ידע רב, בתחום, יחסי העבודה, וניסיון, בניהול, תביעות, בבית הדין, לעבודה, ייצוג עובדים, ומעסיקים, ייעוץ בתחום, הפנסיה,

 

משרדנו מייצג לקוחות שבעניינם ניתנו לאחרונה פסקי דין בתחום השכר, תנאים סוציאליים וזכויות פנסיה. לדוגמא, עובד מועצה אזורית שזכה בפסק דין להכרה בפנסיה תקציבית, עובדת קופת חולים לשעבר זכתה לתיקון משמעותי בתשלומי הגמלה מקרן פנסיה ותיקה.

 

להלן רשימה חלקית של נושאים משפטיים בתחום הטיפול של משרדנו:

 

ייצוג בתביעות משפטיות בבתי הדין לעבודה - שעניינן זכויות עובדים לתנאי עבודה, שכר וזכויות סוציאליות, לרבות פנסיה, בהתאם לחוקי העבודה, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים, חוזה עבודה אישי.

 

ייצוג בתביעות משפטיות נגד המוסד לביטוח לאומי - להכרה בתאונה כתאונת עבודה, ערעורים על החלטות של ועדות רפואיות.

 

תביעות בנוגע ליישום הוראות חוק שירות המדינה גמלאות ("פנסיה תקציבית") - כמתווה של דרך תשלום פנסיה מקופת המדינה והרשויות השונות, וכפועל יוצא ממבנה החוק ותכליתו.  

 

הסדרי רציפות זכויות לגמלה - במגזר הציבורי בין הממשלה לבין השלטון המקומי לבין קרנות הפנסיה הוותיקות (עובדי מדינה ורשויות מקומיות)

 

תנאי עבודה ושכר במגזר הציבורי והפרטי

 

 

זכויות לפנסיית שאירים - במגזר הציבורי והפרטי.

 

זכויות עובדים המבוטחים בקרנות פנסיה ותיקות וחדשות - בהתאם להוראות התקנון הרלבנטי, לרבות הגשת תביעות עקב אי העברת כספים לזכות עובדים לקרנות הפנסיה ו/או לחברות הביטוח, כמתחייב בהוראות בדבר פנסיית חובה ו/או ההסכמים הקיבוציים.

 

פגיעה בעבודה - שירותים משפטיים לעובדים שנפגעו תוך כדי ועקב  העבודה בתאונה, לרבות הגשת תביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי, וו/או המעביד ו/או חברות ביטוח לפי פוליסה ו/או קרנות פנסיה.

 

מחלה שגרמה לאובדן כושר עבודה - הגשת תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי ו/או חברות ביטוח ו/או קרנות הפנסיה (חדשות וותיקות) להכרה בנכות, לרבות ייצוג בוועדות רפואיות לעררים וערכאות משפטיות.

 

פגיעות איבה - הגשת תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי ו/או משרד הביטחון להכרה בנכות שנגרמה כתוצאה מפעולת איבה.